W proces budowy świadomości zdrowia Polaków chcemy zaangażować zarówno osoby zdrowe, jak i środowiska reprezentujące osoby chore angażując się w relacje ze środowiskami reprezentującymi interesy pacjentów. Chcemy w tej części naszego portalu pokazywać te organizacje i mówić wspólnie z nimi o realnych potrzebach. Chcemy pokazywać także organizacje związane bezpośrednio z żywieniem nas na co dzień, ale także wspomagając nas w okresach choroby, organizacje dietetyków, lekarzy, organizacje producentów żywności, organizacje zrzeszające środowisko farmaceutyczne. Koalicja Świadomych Zdrowia ma być miejscem pokazującym realny świat, który codziennie wpływa na budowanie naszej świadomości i ważności zdrowia.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, dla których budowanie tej świadomości jest jednym z kluczowych powodów działania.