Deklarując chęć skorzystania z usług ONKODIETETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz, KRS 0000785695, NIP 9532767698) świadczonych przez Centrum Onkodietetyki, które mogą obejmować w szczególności program profilaktyczny w prewencji chorób nowotworowych tj.  usługi specjalistyczne z kompleksową opieką dietetyczno-psychologiczną, a także sprzedaż wyspecjalizowanych produktów oświadczam, że:  

  1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych tj. informacji o stanie zdrowia przez ONKODIETETYKA sp. z o.o. do celów świadczenia usług w Centrum Onkodietetyki, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności ONKODIETETYKA sp. z o.o.; 
  2. jestem świadomy, że brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia skorzystanie z usług Centrum Onkodietetyki; 
  3. zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług z zakresu programów profilaktycznych w prewencji chorób nowotworowych przez ONKODIETETYKA sp. z o.o., oraz że akceptuję jego treść; 
  4. przyjmuję do wiadomości, iż usługi świadczone w Centrum Onkodietetyki nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej oraz procesu leczenia zaordynowanego przez lekarza; 
  5. rozumiem, że usługi świadczone w Centrum Onkodietetyki mają charakter profilaktyczny, a z uwagi na złożoność czynników mających wpływ na wystąpienie choroby nowotworowej, Usługodawca nie daje gwarancji niewystąpienia tego typu schorzenia. 
  6. jestem świadomy, że usługi Centrum Onkodietetyki oparte są na indywidulanej interpretacji stanu zdrowia, na podstawie analizy udostępnionych wyników badań laboratoryjnych oraz innych przekazanych informacji, a ONKODIETETYKA sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku podania przeze mnie nieprawdziwych lub niepełnych informacji;
  7.     zostałem pouczony, że niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń Centrum Onkodietetyki może wpłynąć negatywnie na stan mojego zdrowia lub w szczególnych przypadkach stwarzać zagrożenie mojego życia.